Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Jagiellońska 13
80-367 Gdańsk

tel.: (058) 761 00 00
fax: (058) 761 00 01

e-mail: karolina.kaminska@tfiplejada.pl

 

Fundusze:

Plejada Wierzytelności 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym