Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

tel.: (022) 20 53 000
fax: (022) 20 53 001

e-mail: biuro@qtfi.pl

 

Fundusze:

Quercus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wydzielone subfundusze:
Quercus Agresywny
Quercus Bałkany i Turcja
Quercus Ochrony Kapitału
Quercus Selektywny

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym