Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

tel.: (022) 52 13 019
fax: (022) 52 13 080
infolinia: (0-22) 588 18 43

e-mail: boi@skarbiec.com.pl

 

Fundusze:

City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
EGB - Skarbiec BIS Powiązany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
EGB - Skarbiec Powiązany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
FORTIS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz Fortis Akcji
Subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu
Partycypacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz B (Partycypacyjny FIZ)
Subfundusz C (Partycypacyjny FIZ)
Subfundusz D (Partycypacyjny FIZ)
Subfundusz E (Partycypacyjny FIZ)
Subfundusz F (Partycypacyjny FIZ)
Subfundusz G
Subfundusz Strukturalny (Partycypacyjny FIZ)
PROLOGIS POLAND DEVELOPMENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Sezam II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywów Niepublicznych
Sezam VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Skarbiec - Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Skarbiec - Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Skarbiec - Sektora Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Skarbiec - TOP Funduszy Zagranicznych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcji
Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy
Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja
Subfundusz Rynku Pieniężnego Skarbiec - Kasa
Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy
Subfundusz Skarbiec - Gotówkowy
Subfundusz Skarbiec - III Filar
Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału
Subfundusz Skarbiec - Private Equity
Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych
Subfundusz Skarbiec - Sektora Finansowego Nowej Europy
Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym