Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Bratysławska 1a
31-201 Kraków

tel.: (012) 68 89 400
fax: (012) 68 89 460

e-mail: biuro@spatiumtfi.pl

 

Fundusze:

brak

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym