Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Pl. Trzech Krzyży 18
00-499 Warszawa

tel.: (022) 55 68 860
fax: (022) 55 68 889
infolinia: 0-801 588 188

e-mail: superfundtfi@superfund.com

 

Fundusze:

Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz Superfund A
Subfundusz Superfund Alternatywny MAX
Subfundusz Superfund B
Subfundusz Superfund C
Subfundusz Superfund Gold
Subfundusz Superfund Płynnościowy
Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym