Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Polna 11
00-633 Warszawa

tel.: (022) 44 90 477
fax: (022) 44 90 476
infolinia: 0 801 144 144

e-mail: tfi@union-investment.pl

 

Fundusze:

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol
Wydzielone subfundusze:
BPH Subfundusz Akcji
BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek
BPH subfundusz Akcji Europy Wschodzącej
BPH Subfundusz Akcji Globalny
BPH Subfundusz Akcji Selektywny
BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania
BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania Globalny
BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej
BPH Subfundusz Obligacji 1
BPH Subfundusz Obligacji 2
BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej
BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 1
BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 2
BPH Subfundusz Skarbowy
BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym