Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

GieŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

 
 

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są następujące instrumenty finansowe:

Akcje
Produkty strukturyzowane
Kontrakty terminowe
Opcje

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym