Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Lista instytucji finansowych prowadzących IKE
wg stanu na 31.12.2007 r.

 
 

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE:

1. TU Allianz Życie Polska S.A.
2. TUnŻ Cardif Polska S.A.
3. Commercial Union Polska - TUnŻ S.A.
4. STUnŻ Ergo Hestia S.A.
5. FinLife TUnŻ S.A.
6. Generali Życie TU S.A.
7. TUnŻ ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.
8. Nordea Polska TUnŻ S.A.
9. PZU Życie S.A.
10. Skandia Życie TU S.A.
11. TUnŻ SKOK S.A.
12. UNIQA TUnŻ S.A.
13. TUnŻ WARTA S.A.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE ZARZĄDZANE PRZEZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH:

1. AIG TFI S.A.
2. TFI Allianz Polska SA
3. BPH TFI S.A.
4. BZ WBK AIB TFI S.A.
5. DWS Polska TFI S.A.
6. ING TFI S.A.
7. KBC TFI S.A.
8. Legg Mason TFI S.A.
9. Millennium TFI S.A.
10. Pioneer Pekao TFI S.A.
11. PKO TFI S.A.
12. TFI PZU S.A
13. Skarbiec TFI S.A.
14. Union Investment TFI S.A.

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ:

1. Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.*)
2. Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A.
3. Dom Maklerski BZ WBK S.A.
4. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

*) do listopada 2007 r. funkcjonowało pod nazwą Biuro Maklerskie BISE S.A.

BANKI:

1. Bank BPH S.A.
2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
3. Bank Millennium S.A.
4. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
6. BRE Bank S.A.
7. Fortis Bank Polska S.A.
8. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
9. PKO Bank Polski S.A.
10. Krakowski Bank Spółdzielczy
11. Banki spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
12. Banki spółdzielcze zrzeszone w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A.
13. Banki spółdzielcze zrzeszone w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A.

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym