Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

 
 

Czym jest produkt strukturyzowany?

Aktualne subskrypcje:

Struktura Multisektorowa II w Aegon

Aktywa bazowe: indeksy giełdowe, nieruchomości, surowce, waluty zróżnicowane sektorowo (Europa, USA, Japonia, rynki wschodzące)

Strategia inwestycyjna: model matematyczny Efficient Frontier Theory; osiąganie zysków zarówno na rynkach rosnących, jak i spadkowych.

Indeks: BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index

Partycypacja we wzroście indeksu: 90%

Gwarancja kapitału: 100%

Minimalna kwota inwestycji: 15 000 zł

Czas trwania inwestycji: 5 lat

Trend Nawigator w Citi Handlowy

Aktywa bazowe: rynek pieniężny, obligacje, akcje, surowce naturalne, rynek nieruchomości, fundusze hedgingowe

Indeks:Trendspotter

Partycypacja we wzroście indeksu: 70 - 80%

Gwarancja kapitału: 100%

Czas trwania inwestycji: 3 lata

Minimalna kwota inwestycji: 5 000 zł

Cargo w New World Alternative Investments

Aktywa bazowe: usługi transportu morskiego

Indeks: Baltic Dry

Partycypacja we wzroście indeksu: 105,00% - 140,00%

Gwarancja kapitału: 100%

Czas trwania inwestycji: 4 lata

Minimalna kwota inwestycji: 20 000 zł

WIGwam w Wealth Solutions

Indeks: WiG20

Partycypacja we wzroście indeksu: 100 - 120%

Gwarancja kapitału: 100% lub 94%

Czas trwania inwestycji: 12 miesięcy

Minimalna kwota inwestycji: 10 000 zł

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym