Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

produkty strukturyzowane

 
 

Morze zysków z New World Alternative Investments

Nowy produkt New World Alternative Investments "Cargo" to pierwsza w Polsce transakcja, która pozwala zarabiać na rosnących kosztach transportu morskiego. "Cargo" jest produktem strukturyzowanym o 4-letnim horyzoncie inwestycyjnym. Minimalna kwota inwestycji wynosi 20 tys. zł.

Stopa zwrotu najnowszego produktu strukturyzowanego NWAI zależy od wartości indeksu Baltic Dry, który odzwierciedla zmiany kosztu transportu morskiego takich surowców jak zboża, metale czy węgiel. Indeksem zarządza Londyńska Baltic Exchange, która kontaktuje się z firmami oferującymi morskie usługi transportowe, zbiera ceny za określone przewozy na 26 globalnych trasach i na ich bazie codziennie dokonuje wyceny.

"Cargo" to rozwiązanie inwestycyjne ze 100% gwarancją kapitału. Transakcja jest przewidziana na cztery lata, a minimalna kwota inwestycji to 20 tys. zł. "Cargo to pierwszy produkt na polskim rynku, który umożliwia czerpanie zysków ze wzrostu cen transportu morskiego. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego tematu inwestycyjnego produkt ten jest znakomitym uzupełnieniem portfela, a także umożliwia indywidualnym inwestorom dostęp do potencjału tego rynku" - mówi Mateusz Walczak, prezes New World Alternative Investments.

W ciągu ostatnich czterech lat wartość indeksu Baltic Dry wzrosła o 82 proc. Ten wzrost jest spowodowany m.in. niedoborem odpowiednich statków, zwiększonym popytem na surowce - zwłaszcza w gospodarkach rozwijających się oraz rosnącymi cenami paliw. Transport drogą morską jest również relatywnie tani w porównaniu z transportem lotniczym, a także umożliwia przewożenie większej ilości towaru, dlatego może odgrywać coraz ważniejszą rolę.

Inwestorzy mogą dokonać zapisu na transakcję Cargo od 1 września do 2 października br.

Skarbiec.biz

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym