Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

produkty strukturyzowane

 
 

  
Aegon Struktura Multisektorowa II - inwestycja na miarę Nobla?

Nowy produkt Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Aegon o nazwie Aegon Struktura Multisektorowa II jest kolejnym na krajowym rynku produktem strukturyzowany ubranym w formę polisy ubezpieczeniowej. Marketingowy wizerunek produktu oparty został na odwołaniu się do teorii portfelowej Markowitza. Odwoływanie się do teoretycznego i mocno oglądowego modelu nie wzbudza entuzjazmu ze strony praktyka rynku, ale daje solidne przesłanki, czego można się spodziewać. Model ten z teoretycznego punktu widzenia stanowił w 1952 roku, gdy pojawił się po raz pierwszy znaczący krok na drodze do kształtowania się podejścia inwestorów do rynku.

Prostym i praktycznym porównaniem użyteczności tak uproszczonego modelu mogłoby być porównanie do znanego wszystkim ze szkoły poglądowego modelu krwiobiegu człowieka. Można na nim wytłumaczyć jasno laikowi ogólne zasady funkcjonowania, a także co powodują zakłócenia w poszczególnych elementach układu. Ale dla wykształcenia dobrego kardiochirurga lub przeprowadzenia operacji na otwartym sercu to trochę mało. Model jest więc jednym z wcale nierzadkich w przypadku Nobla z ekonomii przykładów nagrodzenia bardzo użytecznej teorii o ograniczonym bezpośrednim przełożeniu na praktykę.

Nie zrażony jednakże oparciem produktu na teoriach, które szczyt popularności wśród praktyków świeciły kilkadziesiąt lat temu, a obecnie pełnią ważną, aczkolwiek najczęściej pomocniczą funkcję postanowiłem zapoznać się z opisem produktu i historią stóp zwrotu z indeksu BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index, na którym oparty jest oferowany produkt. I tu spotkała mnie miła niespodzianka. Wyniki indeksu, biorąc pod uwagę prezentowany kilkunastoletni okres historii wyglądają interesująco. Choć są okresy, w których poszczególne rynki uzyskiwały znacznie lepsze wyniki, to ogólne zachowanie stóp zwrotu sprawia, że warto poważanie zastanowić się nad tą inwestycją.

Przyjrzyjmy się uważniej stopom zwrotu z tego indeksu w poszczególnych okresach

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+14.86 % +28.39 % +27.82 % +1.36 % +3.88 % +12.94 % +14.22 % +24.74 % +4.05 % +15.62 % +21.29 % +12.11 %

 

Na pewno zwróci naszą uwagę już na pierwszy rzut oka słaby wynik w świetnych dla rynków akcji latach 1999 i 2000. Z kolei fatalne dla rynków akcji lata 2002 i 2003 były dla indeksu dobrym okresem. Skąd takie rezultaty - są one bezpośrednim wynikiem założeń modelowych związanych z przyjętym oczekiwanym maksymalnym poziomem ryzyka. Przyjęto, że docelowa zmienność w portfelu nie będzie przekraczać 10% co tak na marginesie nie zawsze się zarządzającym udaje bo od roku 1995 średnio poziom ten kształtował się na poziomie 11,26%, czyli nieco wyższym. Oznacza to w praktyce, że szybko drożejące kategorie aktywów w ostatnich fazach hossy lub bessy automatycznie zmniejszają w tych fazach udział w portfelu.

Pod względem wartości zagrożonej zachowanie indeksu też wygląda relatywnie dobrze. Maksymalny spadek w okresie od 1995 roku wyniósł tylko 16,29%, a powrót do wartości sprzed jego wystąpienia zajął 122 tygodnie, czyli około dwóch lat. Mając w perspektywie inwestycję w produkt o horyzoncie 5 lat w przypadku inwestycji w złotówkę i 10 lat w przypadku inwestycji w Euro to dobre i zachęcające wyniki historyczne. Choć nie wyglądają tak imponująco jak wyniki funduszy akcyjnych w najlepszych latach dla długoterminowego inwestora jest to produkt, który ma duże szanse przebicia stopą zwrotu inwestycji w lokaty lub obligacje.

Na korzyść produktu przemawia też dobra renoma i doświadczenie banku oferującego indeks i charakter dopuszczalnych inwestycji obejmujących zarówno zakup jak i krótką sprzedaż aktywów (płynne instrumenty oparte na indeksach - szczegółowy profil jest do odszukania na stronie BNP) z głównych kategorii takich jak akcje, rynki wschodzące, nieruchomości, obligacje, rynki walutowe i surowce.

Dla kogo jest to zatem dobry produkt? Minimalna kwota wpłaty na poziomie 15 000 i okres inwestycji (5 lub 10 lat) wskazują, że chodzi o osoby, które mogą sobie pozwolić na zamrożenie takiej kwoty na dłuższy okres. Dodatkowy prezent w postaci klasycznego ubezpieczania nie powinien być tu decydujący. Jeśli oczekujemy od inwestycji nieco więcej niż z bezpiecznych lokat mamy duża szansę na uzyskanie zadowalającej stopy zwrotu. Jeśli jesteśmy miłośnikami skrajnie wysokiego poziomu ryzyka i oczekujemy, że inwestycja w produkt strukturyzowany da nam, przy akceptowanej mniejszej szansie na sukces bardzo wysoką stopę zwrotu poszukajmy produktu o innej charakterystyce.

dr Roman Sosnowski

Autor niniejszego artykułu jest doktorem nauk ekonomicznych ze specjalizacją w zakresie rynków kapitałowych inwestycji i finansów przedsiębiorstw oraz posiada licencję doradcy inwestycyjnyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym