Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

produkty strukturyzowane

 
 

Trend Nawigator - aktywna alokacja z Citi

Trend Nawigator w Citi Handlowy to nowy produkt strukturyzowany oparty na mechanicznym algorytmie aktywnej alokacji pomiędzy sześcioma klasami aktywów: rynkiem pieniężnym, obligacjami, akcjami, surowcami naturalnymi, rynkiem nieruchomości oraz funduszami hedgingowymi. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 zł.

Konstrukcja produktu zakłada inwestowanie środków pieniężnych w aktywa, które osiągnęły najwyższe stopy zwrotu w poprzednich okresach półrocznych. Czterem najlepszym aktywom przypisywane są wagi, odpowiednio: 40%, 30%, 20% i 10%. Pozostałe aktywa o najniższej stopie zwrotu nie są uwzględniane w portfelu inwestycyjnym w danym półroczu.

Koncepcja zastosowana do budowy portfela sprawia, że jest to produkt budzący we mnie dość mieszane uczucia. Od strony konstrukcji prawnej jest to dość typowa w ostatnich czasach umowa ubezpieczeniowa, mająca zabezpieczyć nabywcę przed podatkiem Belki.

Natomiast proponowana, dość specyficzna idea aktywnej alokacji opartej na przeszłych wynikach, nie jest szczególnie przekonywująca. W obecnej sytuacji rynkowej proponowana regularna rekonstrukcja portfela w oparciu o wyniki poprzedniego półrocza wygląda raczej na pomysł działu marketingu niż działu inwestycyjnego. I nie jest to bynajmniej komplement.

Do portfela największe szanse mają trafić w takim układzie te kategorie aktywów, które akurat są w trakcie końcowej fazy hossy lub, co będzie częstsze, nastąpiła na nich właśnie korekta wzrostowa w trendzie spadkowym.

Produkt miałby wszelkie szanse sprawdzić się w trakcie trwającego i dojrzałego trendu wzrostowego. W przypadku, gdy nie wiadomo kiedy znów sytuację na rynku będzie można określić w ten sposób, może on znacznie uszczuplić portfel inwestora, zwłaszcza w początkowych okresach, a takie straty trudno się odrabia.

Jeśli bowiem kupować będziemy to co właśnie podrożało, a nastąpi korekta lub odwrócenie trendu, to po następnym półroczu aktywa kupione drożej zostaną sprzedane ze stratą i na ich miejsce zakupione zostanie to co właśnie podrożało. Nie wspominając już o generowanych przez taką strategię wyższych niż w innych przypadkach kosztach transakcyjnych.

W dzisiejszych czasach powinniśmy raczej z góry decydować o inwestycji w tanie w naszej opinii kategorie aktywów. A gdy oczekujemy aktywnej alokacji, to niech będzie ona oparta o wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów, a nie taki mechaniczny algorytm. W czasach poprzedniej hossy mechanizm taki mógł się dobrze sprawdzać, stąd łatwość konstrukcji materiałów promocyjnych i potencjalna łatwość sprzedaży takiego produktu. Ale poprzednia hossa to już historia i nie powinniśmy się tymi symulacjami kierować obecnie.

Trudno więc by taki mechaniczny i mało elastyczny mechanizm budził entuzjazm, zwłaszcza u doświadczonych inwestorów. Decydując się na ten produkt nie bardzo wiemy, w co tak naprawdę inwestujemy. To odróżnia go od większości dostępnych produktów strukturyzowanych, gdzie z góry wiadomo jakie instrumenty  lub kategorie aktywów są bazą przyszłych zarobków lub mamy do czynienia z mniej lub bardziej "szczęśliwą ręką" zarządzającego.

Mnie osobiście ten produkt nie przekonuje od strony koncepcji inwestycyjnej. Głównie z uwagi na wskazane powyżej relatywnie duże ryzyko kumulacji strat, na jakie mogą być narażeni stosujący taką strategię w niestabilnych warunkach rynkowych, jakich można oczekiwać w najbliższych latach.

Subskrypcja produktu potrwa do 30 września tego roku.

dr Roman Sosnowski

Autor niniejszego artykułu jest doktorem nauk ekonomicznych ze specjalizacją w zakresie rynków kapitałowych inwestycji i finansów przedsiębiorstw oraz posiada licencję doradcy inwestycyjnyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym