Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

BANKI w Polsce

 
 

 

ABN AMRO BANK (Polska) SA

ul. 1 Sierpnia 8A
02-134 Warszawa

tel.: (22) 573-05-00
faks: (22) 573-05-01

 

 

 

 

 

 

 
Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym