Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

BANKI w Polsce

 
 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

tel.: (22) 522-91-12
faks: (22) 627-03-78

 

 

 

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym