Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

BANKI w Polsce

 
 

Bank Gospodarki Żywnościowej SA

ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

tel.: (22) 860-40-00
faks: (22) 860-50-00

 

 

 

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym