Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

BANKI w Polsce

 
 

Bank BPH SA

al. Pokoju 1
31-548 Kraków

tel.: (12) 618-74-11
faks: (12) 618-75-93

 

 

 

 

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym