Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

BANKI w Polsce

 
 

Banco Mais S.A. (SA) Oddział w Polsce
Centrala Banku

ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa

tel.: 0048 22 340 80 00
fax: 0048 22 340 80 10

 

 

 

 

 


 
Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym